Privat bild

Elin Hägg

Jag motiveras av att försöka förstå hur saker fungerar, om det så är strukturer i samhället, kopplingen på en bil eller varför personer med vagina har flytningar. Denna lust att lära sig nya saker är något jag vill dela med mig av till andra, och det är det som är grunden i mitt författarskap. Framförallt arbetar jag med historia, och då främst ur ett etnologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. 

Som en röd tråd i det jag gör går intresset för vad vi människor berättar om. Vems berättelse som får höras och inte. Varför har vissa saker hamnat i historiens slagskugga medan andra historier berättas om och om igen? Med ilska över samhällets orättvisor som drivkraft vill jag berätta om det som inte alltid syns. Om kvinnors historia, klasskamp, vanliga människors vardagsliv eller sakers inneboende komplexitet. Förhoppningsvis med en stor dos empati. Jag tycker om när krångliga teorier blir lätta att begripa, när okomplicerade åsikter vrids om och går att se från ett annat håll och när svåra ämnen lyfts fram i ljuset. 

Med tiden har jag allt mer börjat rita bilder till mina texter. Genom bilderna kan berättelsen expandera, ta nya vägar och få fler bottnar. Bilderna ger mig dessutom en chans att nörda in mig på saker som kanske inte alltid går att motivera i text, såsom svetslågors längd, medeltida murband eller hattars form genom historien.

När jag inte arbetar med historia i text och bild tycker jag om att snickra, umgås med hundar, eller bara sitta och uggla i skogen.