Lärarhandledningar

Till flertalet av våra böcker har vi lärarhandledningar. Lärarhandledningarna finns sedan att ladda ner på respektive titels sida. För mer information kontakta opal@opal.se

Titlar som har lärarhandledning är:

Förskola

Lågstadiet, 6-9 år

Högstadiet, 12-15 år