Bengt Christell-priset

Bengt Christell Priset

 Skicka in ditt bidrag till bilderbokstävlingenBengt Christell-priset 2022! Priset instiftades 2019 och har fått sitt namn efter Bokförlaget Opals grundare. Temat på årets tävling är humor, och vi välkomnar bidrag från både debutanter och etablerade bilderboksskapare.
Vinnaren presenteras på Bengts födelsedag 25 januari och vinstsumman är 25.000 kr, samt utgivning med bokkontrakt och sedvanlig royalty och garantihonorar. Publicering av vinnarbidraget sker under hösten samma år. 

 Årets jury består av:
– Catrine Christell, VD på Bokförlaget Opal och Bengts dotter
– Per Gustavsson, illustratör, författare och bilderboksskapare
– Agneta Edwards, litteraturpedagog, författare och läsinspiratör med speciellt intresse för bilderböcker
– Emelie Andrén, bilderboksförfattare och anställd på säljbolaget Hemming & Baggfelt

Tävlingsregler:

– Temat för 2022 års bilderbokstävling är humor. Målgruppen är 3-6 år.

– Boken ska vara på 32 sidor inklusive titelsida och tapetsidor, vilket innebär att berättelsen ska sträcka sig över 24 sidor (12 uppslag). 

– Tävlingsbidraget ska bestå av minst 4 färdiga uppslag, skisser på resterande illustrationer samt färdig layout, text och omslag.


– Alla bidrag måste vara skrivna på svenska eller engelska.

– Det är tillåtet att skicka in flera bidrag.

– Det är tillåtet att vara flera upphovspersoner bakom samma bidrag. 

– Under juryarbetet ska alla vara anonyma (se nedan hur ni skickar in anonymt).

– Tävlingsbidraget får inte samtidigt delta i någon annan tävling.

– Endast outgivna verk får delta i tävlingen.

– Bidraget ska ha inkommit till Bokförlaget Opal senast den 14 november 2021. Poststämpel eller maildatum 14 november gäller.

– Vinnaren ska sedan kunna leverera färdigt material på hela boken i början av april 2022 för publicering av boken under hösten.

Bidraget mailas till: 
tavling@opal.se
Ange Bengt Christell-priset i ämnesraden.
För anonymitet, vänligen bifoga ett separat dokument med kontaktuppgifter, döpt till bokens titel. Följebrev behövs inte.

Alternativt postas till (endast kopior): 
Bokförlaget Opal, Tegelbergsvägen 31,168 66 Bromma
Märk kuvertet med Bengt Christell-priset.
För anonymitet, vänligen lägg med dina kontaktuppgifter i ett förslutet kuvert och skriv gärna bokens titel på kuvertet. Följebrev behövs inte.

Vid frågor, kontakta Melina Nordstrand på Opal, melina@opal.se

Har du fler funderingar? Här har vi samlat några vanliga frågor & svar:

 • Hur skickar jag bidraget till er digitalt om det väger för mycket? 
  Använd exempelvis Wetransfer.
 • Om jag skickar mitt bidrag per post, kan jag få det i retur om jag inte vinner?
  Nej, vi tar bara emot kopior, man får inte skicka in något original och vi har inte möjlighet att returnera något bidrag.
 • Det står att boken ska ha färdig layout, vad innebär detta? 
  Färdig layout betyder att man ska ha en komposition för text och bild. Den behöver inte vara ihopsatt men man ska se i bilden vart texten kan ligga.
 • Vill ni ha texten infogad i bilderna, eller räcker det att den finns i eget dokument?
  Texten kan vara i ett separat dokument och bilderna i ett, men vi vill inte gärna ta emot 24 separata bilder.
 • Det står tapetsidor, vad är det och hur många sidor av de sammanlagda 32 utgör dessa?
  Tapetsidor är de som klistras mot pärmen, de kallas också för för- och eftersättsblad. De utgör sidan 2-3 och 30-31 av de 32 sidorna. Sedan ingår också titelsidor vilket gör att berättelsen endast får breda ut sig på 24 sidor. 
 • Vilken storlek på typsnitt och radavstånd ska jag använda? I vilket format ska boken vara?
  Det är helt upp till dig.
 • Får bidraget vara i serie-stil eller måste det vara en klassisk bilderbok?
  Det är också helt upp till var och en.
 • Måste man vara debutant för att delta? Och får flera upphovspersoner ligga bakom bidraget?
  2022 behöver man inte vara debutant utan alla kan skicka in bidrag. Och självklart kan bidraget skapas av flera personer.
 • Måste man bo i Sverige för att få delta?
  Nej, det behöver man inte. Och bidraget kan vara skrivet på svenska eller engelska.

Bakgrunden till Bengt Christell-priset:

Tävlingen instiftades 2019 för att hedra minnet av Bokförlaget Opals grundare Bengt Christell. Bengt ägnade större delen av sitt liv åt barnboksbranschen och lämnade ett stort avtryck efter sig. Han startade på Bonniers förlag, och gick sedan vidare som förlagschef på Tidens förlag, varefter han startade Bokförlaget Opal 1973 tillsammans med Valborg Segerhjelm. Tillsammans med bl.a. Astrid Lindgren var han också en av initiativtagarna till Barnens bokklubb. Bengt brann för barnboken, för hög kvalitet och för att det skulle finnas passande böcker för alla barn. Att hitta nya författare och illustratörer, till exempel genom att anordna bilderbokstävlingar, låg honom extra varmt om hjärtat. Den första tävlingen Bengt anordnade, 1983, vann Sven Nordqvist med ”Agaton Öman och alfabetet”. För att föra minnet av Bengt vidare instiftades därför Bengt Christell-priset, en tävling som kommer äga rum vartannat år, med olika teman varje gång.