Bengt Christell-priset

Bengt Christell Priset

För att hedra minnet av Bengt Christell, som gick bort i december 2017, har Bokförlaget Opal instiftat ett pris för bilderboksskapare – Bengt Christell-priset. 

Bengt ägnade större delen av sitt liv åt barnboksbranschen och har lämnat ett stort avtryck efter sig. Han startade på Bonniers förlag, och gick sedan vidare som förlagschef på Tidens förlag, varefter han startade Bokförlaget Opal 1973 tillsammans med Valborg Segerhjelm. Tillsammans med bl.a. Astrid Lindgren var han också en av initiativtagarna till Barnens bokklubb. Bengt brann för barnboken, för hög kvalitet och för att det skulle finnas passande böcker för alla barn. Att hitta nya författare och illustratörer, till exempel genom att anordna bilderbokstävlingar, låg honom extra varmt om hjärtat. Den första tävlingen Bengt anordnade vann Sven Nordqvist med ”Agaton Öman och alfabetet”. 

För att föra minnet av Bengt vidare instiftades därför Bengt Christell-priset, en bilderbokstävling som kommer äga rum vartannat år. Vinnaren kommer att tillkännages inför Bengts födelsedag den 25 januari och vinstsumman är 25.000 kr, samt utgivning med bokkontrakt och sedvanlig royalty och garantihonorar. Publicering av vinnarbidraget sker under hösten samma år.

Första vinnaren presenterades 2020 och juryn består av:

– Catrine Christell, VD för Bokförlaget Opal och dotter till Bengt Christell

– Sven Nordqvist, författare och illustratör och vinnare av den första bilderbokstävlingen som Bengt ordnade, 1983

– Marianne von Baumgarten, medgrundare av Barnens Bokklubb och vän till Bengt

– Emelie Andrén, bilderboksförfattare och anställd på säljbolaget Hemming & Baggfelt

Tävlingsregler:

– Tävlingsbidraget ska bestå av minst 4 färdiga uppslag, skisser på resterande illustrationer samt färdig layout, text och omslag.


– Boken ska vara på 32 sidor inklusive titelsida och tapetsidor, vilket innebär att berättelsen ska sträcka sig över 24 sidor (12 uppslag). Den ska vända sig till barn i åldern 3-6 år.

– Alla bidrag måste vara skrivna på svenska eller engelska.

– Det är tillåtet att skicka in flera bidrag.

– Det är tillåtet att vara flera upphovspersoner bakom samma bidrag. Under juryarbetet kommer alla att vara anonyma.

– Tävlingsbidraget får inte samtidigt delta i någon annan tävling.

– Bidraget ska ha inkommit till Bokförlaget Opal senast den 15 november 2021. Poststämpel eller maildatum 15 november gäller.

– Vinnaren ska sedan kunna leverera färdigt material på hela boken i början av april 2022 för publicering av boken under hösten.

Bidraget mailas till: tavling@opal.se

Ange Bengt Christell-priset i ämnesraden.


För anonymitet, vänligen bifoga ett separat dokument med kontaktuppgifter, döpt till bokens titel. Följebrev behövs inte.

Alternativt postas till (endast kopior):


Bokförlaget Opal,Tegelbergsvägen 31,168 66 Bromma

Märk kuvertet med Bengt Christell-priset.

För anonymitet, vänligen lägg med dina kontaktuppgifter i ett förslutet kuvert och skriv gärna bokens titel på kuvertet. Följebrev behövs inte.

Vid frågor, kontakta Melina Nordstrand på Opal, melina@opal.se