Opal utökar och flyttar ihop med Berghs förlag

Under mars månad förstärker Bokförlaget Opal både sin redaktion och marknadsavdelning. Samtidigt planeras ett tightare samarbete med Berghs förlag som flyttar in i Opals lokaler i Bomma efter påsk.

Bokförlaget Opal har på senare tid känt ett ökat behov av att arbeta mer offensivt med marknadsföringen av förlagets böcker. Speciellt mot särskilda inköpskanaler så som lokala butiker och museum men också mot bibliotek och skola som är en inköpskanal som minskat under de senaste åren. Pandemin har även ökat behovet av att tänka nytt, hitta nya sätt att nå ut på och nya sätt att uppmärksamma de nyheter som släpps. Det har lett till en rekryteringsprocess som mynnat ut i att förlaget nu anställer Helena Isaksson, utöver den befintliga markandspersonen som för närvarande är på föräldraledighet. Helena kommer närmast från tjänsten som evenemangsansvarig på Akademibokhandelns marknadsavdelning, och arbetade dessförinnan med marknadsföring på Bonnierförlagen.

”Vi är glada över att få förstärkning av Helena Isaksson som Marknads- och PR-ansvarig. Jag är övertygad om att Helena kommer passa bra hos oss och att hon, med sin långa erfarenhet inom förlagsbranschen och bakgrund från bokhandelssidan, kan komplettera vår tidigare kompetens.” säger VD Catrine Christell om rekryteringen.

Samtidigt stärks redaktionen då Karin Tegreus kommer tillbaka från föräldraledighet och hennes vikarie blir fast anställd. Denna personalutökning har lett till att det just nu pågår en renovering av lokalerna som förlaget suttit i sedan starten 1973. Opal äger en trevåningsvilla i Mariehäll, Bromma, vilket är en rymlig arbetsplats då förlaget länge haft 8 anställda. Inom kort består Opal för första gången av 10 personer och dessutom välkomnas Berghs förlag att flytta in Opals förlagshus. Under året blir Opal majoritetsägare av Berghs då de köper Astrid Lindgren ABs aktier. I och med det kommer samarbetet förlagen emellan att stärkas vilket till en början innebär delade lokaler och gemensam marknadsavdelning. Helena Isaksson kommer således arbeta med både Opals och Berghs böcker då hon börjar inom förlagsgruppen den 15 mars.