För mer information om Veronica Leo, kontakta oss här på förlaget.