För mer information om Tony Ross, kontakta oss här på förlaget.