För mer information om Susanne Gernhäuser, kontakta oss här på förlaget.