För mer information om Stephanie Stansbie, kontakta oss här på förlaget.