För mer information om Sabine Neuffer, kontakta oss här på förlaget.