För mer information om Ruth Syme, kontakta oss här på förlaget.