För mer information om Roland Palmquist, kontakta oss här på förlaget.