För mer information om Robert Gernhardt, kontakta oss här på förlaget.