För mer information om Rebecka Lagercrantz, kontakta oss här på förlaget.