För mer information om Per Simonson, kontakta oss här på förlaget.