Marie Rådbo

Ladda hem högupplöst bild »

 •  

  Jag är född 1946 i Stockholm, men familjen flyttade snart till Bohuslän och senare vidare till Halland. I min ungdom ägnade jag mig mycket åt friidrott och i skolan var matematik mitt favoritämne. Vid den tiden blickade jag ännu inte upp mot stjärnorna utan hade helt andra planer för mitt yrkesverksamma liv. Men tack vare slumpen - via studier i matematik och fysik – kom jag ändå att utbilda mig till astronom i början på 1970-talet. Min omgivning ställde sig mycket frågande till mitt val, för på den tiden betraktades astronomi helt annorlunda än i dag. Men jag är oerhört tacksam att jag den gången gick min egen väg, trots de negativa reaktionerna runt omkring mig.

  Redan de första åren när jag arbetade som astronom i den akademiska världen – jag är anställd på Göteborgs universitet - slog det mig att nästan alla barn tycktes vara intresserade av astronomi, samtidigt som det talades om det dåliga intresset för naturvetenskap i samhället. Det var den enkla anledningen till att jag redan på 1970-talet började ägna mig åt populärvetenskap. 1982 fick jag möjlighet att köpa ett mobilt planetarium från USA - det första i sitt slag i Skandinavien - och med det turnerade jag under ett par decennier till skolor runt om i Sverige och visade stjärnhimlen för cirka 100 000 barn. På den tiden var det högst ovanligt att arbeta på det här sättet från universitetet, men jag ser med stor glädje på den förändring som har skett sedan dess. I dag anser de flesta att det är viktigt att vi för ut våra kunskaper i samhället och bidrar till debatten.

  Det dröjde ända till början 90-talet innan jag började skriva böcker. Redan tidigare hade jag visserligen reflekterat över möjligheten, men det var först då som jag vågade ta språnget. Den första boken var en lärobok för låg- och mellanstadiet, och det var både ett spännande och lärorikt arbete, samtidigt som det var betydligt mer tidskrävande än jag hade kunnat ana. Trots det, när jag stod där med den färdiga boken i handen, kände jag direkt att jag inte kunde sluta. Sedan dess har det blivit flera böcker, inte bara för barn utan även för vuxna. I alla mina böcker strävar jag efter att använda ett berättande språk, där jag poängterar helheten och de stora sammanhangen. I barnböckerna är det dessutom oerhört viktigt att illustrationerna inte enbart fungerar som utfyllnad och dekoration, utan de måste förstärka texten samtidigt som de tillför en egen dimension. Därför är jag så tacksam att ha samarbetat med Tord Nygren.

  Sedan många år tillbaka har jag dessutom utvecklat mitt populärvetenskapliga arbete genom att söka mig till nya arenor och nya sammanhang och hoppas kunna göra så även i framtiden. Jag har exempelvis producerat utbildningsprogram för TV, byggt upp Cosmonovas skolverksamhet i Stockholm, Universeums rymdutställning i Göteborg och skrivit på mjölkpaketen – en större upplaga lär jag nog aldrig få uppleva. Jag medverkar ofta i TV och radio, där jag till exempel var värd för programmet Sommar 2005. I dag arbetar jag lika mycket mot vuxna som mot barn och är ofta anlitad som föredragshållare. I allt mitt arbete strävar jag efter att visa att astronomi inte enbart handlar om stjärnor och planeter långt där borta, utan jag vill visa att universum är del av livet och del av vår kultur, helt enkelt ta ner astronomin på jorden. Jag har till exempel framträtt med Göteborgs symfoniker med Holts Planeterna, vilket var en dröm som gick i uppfyllelse. Musiken är central i mitt liv, och ttnk att det var en sådan glädje att få stå mitt i orkestern, samtidigt som det var ett spännande sätt att kunna förena konst och vetenskap.

  Jag har haft äran att bli hedrad med flera utmärkelser för mitt arbete, bland annat Årets folkbildare, Göteborgs stads förtjänsttecken och hedersdoktor på Chalmers.

  Jag bor i utkanten av Göteborg med min man, och vi har två vuxna söner. Mina främsta fritidsintressen utöver astronomi - som är så spännande att jag inte har något emot det på fritiden - är alltså musik men även friluftsliv; segling, långfärdsskridskor, golf mm.

  Maries hemsida

   

   

   


 • Titlar av Marie Rådbo utgivna på Opal bokförlag:
Rymdens gåtor »
Finns det liv i rymden? »