För mer information om Kerstin Meyer, kontakta oss här på förlaget.