För mer information om Katrin Wiehle, kontakta oss här på förlaget.