För mer information om Karin Södergren, kontakta oss här på förlaget.