För mer information om Karin Linderoth, kontakta oss här på förlaget.