För mer information om Jakob Martin Strid, kontakta oss här på förlaget.