För mer information om Irmgard Eberhard, kontakta oss här på förlaget.