För mer information om Hildegard Müller, kontakta oss här på förlaget.