För mer information om Henriette Wich, kontakta oss här på förlaget.