För mer information om Harald Nortun, kontakta oss här på förlaget.