För mer information om Hans Peterson, kontakta oss här på förlaget.