För mer information om Hans Hansen, kontakta oss här på förlaget.