För mer information om Friedrich Hechelmann, kontakta oss här på förlaget.