För mer information om Erik R. Lindström, kontakta oss här på förlaget.