För mer information om Aurora Marsotto, kontakta oss här på förlaget.