För mer information om Annette Swoboda, kontakta oss här på förlaget.