För mer information om Anke Wagner, kontakta oss här på förlaget.