För mer information om Anke Faust, kontakta oss här på förlaget.