För mer information om Örjan Persson, kontakta oss här på förlaget.