För mer information om Éric Gasté, kontakta oss här på förlaget.