För mer information om Åshild Irgens, kontakta oss här på förlaget.