På grund av stor arbetsbelastning och semestertider kommer vi ha ett manusstopp i juni, juli och augusti. Inga manus som kommer in under denna tiden kommer att bedömas eller sparas. Välkomna att skicka in manus igen i september!

Har du skrivit ett manus läser vi det gärna!

Skicka manuset via mejl (lågupplösta Word- eller PDF-filer) till manus[snabel-a]opal.se, eller som pappersmanus med vanlig post, märk kuvertet MANUS. Vänligen observera att vi inte har möjlighet att ta emot filer skickade via Sprend, We Transfer, Dropbox eller annan liknande onlinetjänst för filöverföring.
Vi kräver inte att manuset är skrivet efter en särskilt mall, men tänk gärna på läsbarheten när du väljer typsnitt, stilstorlek, radavstånd och marginalernas storlek.

Det tar vanligvis 2-3 månader för oss att ta ställning till det insända manuset, därefter får du ett svar. Perioder när vi har väldigt mycket att göra kan det ta längre tid, men alla får ett svar. Vi ansvarar ej för insänt material så skicka endast in kopior. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ge synpunkter på det insända manuset då det skulle innebära alltför mycket arbete för oss.

Vad gäller bilderböcker gör vi på Opal en bedömning av materialet endast om det finns bilder till manuset. Vi anser att det krävs ett nära samarbete mellan textförfattare och illustratör för att åstadkomma att bilderboken är en enhet av text och bild. Vi vill därför inte para ihop författare med illustratörer utan föredrar att författare och illustratörer själva väljer sina samarbetspartner och presenterar resultatet av samarbetet för oss. Minst tre färdiga uppslag med bilder och skisser till hela boken behöver vi för att kunna göra en bedömning. Vi ber om att inga bilderbokstexter utan bilder skickas in, eftersom vi inte kommer att ta ställning till om de passar för utgivning på vårt förlag.

Om du vill ha ditt insända material i retur, bifoga då porto eller frankerat returkuvert.

Och så är det bara en sak till: Skicka in ditt manus när du känner att det är färdigt. Vi har ingen möjlighet att hantera flera olika versioner av ett manus eftersom vi läser manusen i den ordning de kommer in och senare versioner som skickas in hamnar längre ner i högen.