Manusstopp!

  • På grund av stor arbetsbelastning och semestertider kommer vi ha ett manusstopp i juni, juli och augusti. Inga manus som kommer in under denna tid kommer att bedömas eller sparas.

    Välkomna att skicka in manus igen i september!